Nový Jeruzalém – 15.10.

Začátek v úterý 15. října 2019 v 18 hodin v kostele P.Marie a sv.Jana Křitele v Bystrém Hlavní celebrant a kazatel P. Mgr. Jan Paseka, generální vikář diecéze Hradec Králové. Autobus v Nedvědici bude 17:05