Tříkrálová sbírka 2020

Na Třikrálové sbírce, která se konala V nedvědici 11.1. (na sejřku se konala 4.1.) se Vybralo celkem 40 691 Kč