Prosba o pomoc a ochranu země před koronavirem

Prosím, rozšiřujte dál, modlitba je třeba stejně, a možná více než jiná opatření.

 

Mgr. Ing. Josef Pejřimovský Ph.D..
http://www.apha.cz/2020/tiskove-zpravy/prosba-o-pomoc-a-ochranu-zeme-
pred-koronavirem

 

Prosba o pomoc a ochranu země před
koronavirem
Bohoslužbou u Palladia země české ve Staré Boleslavi chce katolická církev
vyprošovat české zemi ochranu při epidemii koronaviru. Chce se také modlit za
lékaře, všechen zdravotnický personál, dobrovolníky a rodinné příslušníky, za
osamocené a staré lidi, a také za všechny, kteří nesou odpovědnost za stát. Mše
svatá, kterou bude celebrovat pražský pomocný biskup Zdenek Wasserbauer, se
uskuteční na slavnost sv. Josefa 19. března od 10.00 hod.
Palladiu země české – kovovému reliéfu Madony s Dítětem – je tradičně připisována
zvláštní ochranná moc nad českým národem. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, v níž je
Palladium uchováváno, je proto už po staletí jedním z nejvyhledávanějších poutních míst u
nás. O ochranu naší země před epidemií koronaviru sem ve středu 11. března přišel
soukromě prosit také kardinál Dominik Duka. „Navštívil jsem Palladium země české a prosil
jsem tu, kterou nazýváme Uzdravení nemocných za odvrácení pohrom nakažlivých nemocí
a za všechny naše nemocné. Maria, Matko Boží, pros za nás!,“ říká ke své návštěvě Staré
Boleslavi kardinál Dominik Duka.
Vyzýváme k modlitbě a postu
Ani výběr data, v němž se bohoslužba za ochranu českého národa uskuteční, není
náhodný. Svatý Josef – snoubenec Panny Marie – je totiž už od poloviny 17. století
spolupatronem českých zemí. Na tento den tedy vyzýváme věřící ke zvláštním modlitbám a
skutkům pokání za českou zemi v této naléhavé situaci. „Prosíme také všechny kněze, aby
tento den zasvěcený sv. Josefovi, obětovali mši svatou za naši zemi a připojili se v
modlitbách a postu k bohoslužbě ve Staré Boleslavi. Vyzvětě také, prosím, své farníky, aby
se tento den zvláštním způsobem na tento úmysl modlili a konali pokání“ žádá duchovní
biskup Zdenek Wasserbauer.
Vzhledem k mimořádným opatřením vyzýváme věřící, kteří by o bohoslužbu měli zájem,
aby se jí účastnili prostřednictvím vysílání TV NOE, která z ní zajistí přímý přenos nebo na
internetových stránkách staroboleslavské farnosti (www.staraboleslav.com).
Jiří Prinz