Mše sv. – veřejné (omezení)

Milí farníci,

Jak jistě mnozí víte, z rozhodnutí vlády ČR se od 27. 4.(díky Pánu Bohu za to) povolují veřejné bohoslužby v kostelích a to za určitých podmínek. ČBK k tomu dala své pokyny a to: omezený počet účastníků, dezinfekce, rouška, nepodávání rukou, sv.přijímání podávat pouze na ruku.

 

 

 

Vzhledem k tomu, že ve všední den není účast na bohoslužbách vysoká, lze ve všední den sloužit mši svatou v kostele. Proto budou mše svaté slouženy jako jindy ve všední den – v úterý a ve čtvrtek, pokud nebude uveden jiný den. Jedna ze mší sv.ve všední den je sloužena za farníky, proto tato bude nahrazena mší sv. z následující neděle, což bude uvedeno na Pořadu bohoslužeb. Proto prosím, abyste sledovali Pořad Bohoslužeb, kde je zapsána mše sv. na konkrétní úmysl dárce toho dne!!! To umožní, aby ti, kteří si zapsali úmysl na neděli, mohli být přítomni na jimi daném úmyslu mše sv. Z předešlých informací tak vyplývá, že bohoslužby v neděli se zatím konat veřejně nebudou (pro větší počet věřících, což je z hlediska účastí na mši sv. jen a jen dobře!!!), ale soukromě a to tak, že místo nedělního úmyslu dárce, bude sloužena mše sv. za farníky. Takto budou slouženy mše svaté až do úplného uvolnění daných omezení pro veřejné konání bohoslužeb v kostele.

Za nedlouho – to jest 1.května vstoupíme do krásného Mariánského měsíce – máje. Poprosme proto Pannu Mari – KRÁLOVNU MÁJE– o ochranu, přímluvu a zvláště o to, abychom se již brzy- bez jakýchkoliv omezení – mohli plně účastnit a to i o nedělích Eucharistické oběti jejího Syna – Ježíše Krista.

Připomínám ještě, abychom i nadále nezapomínali ve svých domácnostech na každodenní modlitbu svatého růžence ve 20.00h na odvrácení epidemie!

V modlitbě a při každé mši svaté na Vás pamatuje:

P. Zdeněk Chylík 22.4.2020