Modlitba pro čas epidemie

Modlitba pro čas epidemie

Zástupkyně šéfredaktora jezuitského magazínu America – Kerry Weber, připravila modlitbu, kterou nabízí pro období ohrožení koronavirem. Redakce jezuitského portálu Jesuits Global ji doporučuje jezuitům, všem jejich spolupracovníkům na celém světě a nejen jim. Přinášíme vám český překlad.

Publikováno: 3. 4. 2020

Modlitba pro čas epidemie

Kerry Weber

Ježíši Kriste, tys procházel městy

a vesnicemi a „uzdravoval každou nemoc a každou chorobu“. Nemocní se uzdravovali na tvé slovo. Přijď nám na pomoc i teď, když se po celém světě rozšířil koronavirus, a dej nám zakoušet svou uzdravující lásku.

Uzdrav ty, kteří virem onemocněli.

Ať mají dobrou zdravotní péči,

která jim navrátí sílu a zdraví.

Uzdrav nás ze strachu,

který národům brání spolupracovat

a bližním vzájemně si pomáhat.

Uzdrav nás z pýchy,

s níž bychom se domnívali, že nemoc, která nezná hranic, se nás netýká.

Ježíši Kriste, který vše uzdravuješ, zůstávej nám nablízku

v této nejisté a smutné době.

Buď s těmi, kdo na virus zemřeli. Ať spočinou s tebou v tvém věčném pokoji.

Buď s rodinami těch,

kteří onemocněli nebo zemřeli.

V jejich strachu a smutku buď s nimi

a chraň je před nemocí a beznadějí.

Ať zakusí tvůj pokoj.

Buď s lékaři, sestrami, výzkumníky

a všemi zdravotníky, kteří se snaží všechny zasažené léčit a pomáhat jim, a sami se přitom vystavují riziku. Ty sám je ochraňuj a dávej jim svůj pokoj.

Buď s těmi, kdo vedou národy. Dej jim prozíravost, aby jednali s láskou

a skutečným zájmem o dobro lidí, kterým mají sloužit. Dej jim moudrost, aby věnovali prostředky na dlouhodobá řešení, která pomohou připravit se na podobné epidemie v budoucnosti

a předcházet jim.

Ať na nich spočine tvůj pokoj,

když o něj na zemi společně usilují.

Ať už jsme doma nebo v cizině, ať je kolem nás trpících touto nemocí hodně nebo jen málo, Ježíši Kriste, zůstávej s námi. Buď s námi, když bojujeme

o životy, a když je oplakáváme.

Pomáhej nám vytrvat a být připraveni. Kéž naše úzkosti vystřídá tvůj pokoj.

Ježíši Kriste, uzdrav nás.

Kerry Weber je výkonná editorka magazínu America, celostátního týdeníku amerických jezuitů

Zdroj: https://www.americamagazine.org/faith/2020/03/02/coronavirus-prayer

Český překlad: P. Tomáš Roule, spirituál Papežské koleje Nepomucenum v Římě

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200403modlitba-behem-epidemie&ved=2ahUKEwjB-dbx0MjsAhVsBGMBHSM1ANUQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw3ry8a52aivDl1NO7TiuC2w