Tříkrálová sbírka 2021 – Výsledky

V  Nedvědici a Sejřku se při Tříkrálové sbírce do pokladniček rozmístěných v obci nasbíralo 27.901,- Kč . V  kostele sv. Kunhuty činila tato částka 7.400,- Kč . V této sumě nejsou zahrnuty peněžní dary zaslané bezhotovostně na účet charity.

Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

V sobotu 6. února v 9.00 hodin proběhne v kostele úklid Vánoční výzdoby . Všichni , kdo mohou pomoci jsou srdečně zváni !