P. František Brunclík

 

P. František Brunclík * 10.2.1921 + 8.3.1995

 

František Brunclík se narodil 10. února 1921 v obci Rychtářov. Po studiích teologie byl 5. července 1948 vysvěcen na kněze. Jako novokněz působil v Dubňanech, Šlapanicích a Podolí. Od roku 1953 nastoupil jako farář v Nedvědici. Ani ve snu ho tenkrát nenapadlo, že zde už stráví ve kněžské a později i děkanské funkci zbytek svého života. V roce 1974 se také stal duchovním správcem jako administrátor excurrendo ve farnosti Olší.

Za působení P.Brunclíka prošel kostel sv. Kunhuty v Nedvědici řadou oprav a změn . Mezi největší akce patří bezesporu výměna střešní krytiny na celém kostele, položení mramorové dlažby namísto dřevěné podlahy , rekonstrukce stropu a věže kostela – šindelovou krytinu nahradil pozinkovaný plech. Otec František se aktivně podílel s farníky na všech stavebních pracích spojených s opravami kostela a fary. Za jeho působení byla dále provedena elektrifikace kostelních hodin a zvonění, vyměnily se okna kostela, zbudovalo se zádveří u bočního vchodu do kostela a proběhla rekonstrukce fary. Z rozhodnutí II.Vatikánského koncilu byl do kostela pořízen obětní stůl a ambon .

P.Brunclík zemřel 8. března 1995 . Pohřeb konaný 18.března 1995 za účasti stovek věřících, ale i občanů Nedvědice a okolních obcí celebroval biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle. Pan děkan Brunclík odpočívá na nedvědickém hřbitově v kněžském hrobě.