XXI. pěší pouť na Velehrad 2021, trasa Nedvědice – Bořitov

XXI. pěší pouť na Velehrad 2021, trasa Nedvědice – Bořitov

Pondělí 16.srpna :

9.00 kostel svaté Kunhuty Nedvědice, svátostné požehnání na cestu P.Zdeněk Chylík

10.00 kostel Nanebevzetí Panny Marie Černvír , modlitba , setkání s poutníky z Doubravníka

11.00 kaple svatých Cyrila a Metoděje Křížovice , duchovní slovo na den

12.00 kaple svatých Cyrila a Metoděje Křeptov , Anděl Páně , denní modlitba , chvály , oběd

15.00 kaple svaté Filomény Osiky , modlitba svatého růžence

16.00 kostel svatého Stanislava , duchovní slovo , informace o kostele a poutích

18.30 kostel Navštívení Panny Marie Lomnice , mše svatá,večerní chvály

Po mši svaté návrat domů , nebo je možno přespat v Orlovně ( sprchy , kuchyňka k dispozici )

Úterý 17.srpna

6.30 kostel Navštívení Panny Marie Lomnice , mše svatá , ranní chvály , požehnání na cestu

8.00 kaple svatých Cyrila a Metoděje Šerkovice , modlitba

9.30 kaple svaté Barbory Jamné , modlitba

10.30 kaple svatých Cyrila a Metoděje Rohozec , duchovní slovo

12.00 kaple svatých Cyrila a Metoděje Zhoř , Anděl Páně , denní modlitba , oběd

14.30 kaple svatých Cyrila a Metoděje Kunčina Ves , svatý růženec , občerstvení

16.30 kostel svatého Bartoloměje Dlouhá Lhota , duchovní slovo

19.00 kostel svatého Jiří Bořitov, ukončení poutě druhého dne , odjezd domů

Mše svaté celebruje a na trase z Křeptova do Zhoře nás doprovází P.Ervín Jansa . Během dne je možno uskutečnit svátost smíření , nebo vést duchovní rozhovor s knězem .

Dopravu si zajišťuje každý účastník poutě individuálně. Za příspěvek 100,-Kč na občerstvení Pán Bůh zaplať! Ministranti jsou vítáni! Doprovodné vozidlo bude k dispozici.

Poutníci , kteří budou chtít uskutečnit úplnou pouť na Velehrad mohou pokračovat ve středu 25.srpna v 6.30 hodin z Boskovic nebo ve 12.hodin ze Sloupu.

Informace a přihlášky na telefonu 604 385 170