Modlitba za nového biskupa

Bože, Dobrý Pastýři,

Svěřujeme Ti jmenování nového brněnského diecézního biskupa a prosíme:

Veď mysl svatého otce i všech, kteří nesou za tuto volbu odpovědnost.

Dej nám takového biskupa, který bude Tvým obětavým a věrným služebníkem

a bude usilovat o to, co se Ti líbí a co je k prospěchu Božího lidu i celé Církve.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.