XXII. pěší pouť na Velehrad 2022, trasa Nedvědice – Sloup

Pondělí 22.srpna :

9.00 kostel svaté Kunhuty Nedvědice, litanie ,svátostné požehnání na cestu P.Zdeněk Chylík

10.00 kostel Nanebevzetí Panny Marie Černvír , modlitba , setkání s poutníky z Doubravníka

11.00 kaple svatých Cyrila a Metoděje Křížovice , duchovní slovo na den

12.00 kaple svatých Cyrila a Metoděje Křeptov , Anděl Páně , denní modlitba , chvály , oběd

15.00 kaple svaté Filomény Osiky , modlitba svatého růžence

16.00 kostel svatého Stanislava , duchovní slovo , informace o kostele a poutích

18.30 kostel Navštívení Panny Marie Lomnice , mše svatá P.Ervín Jansa

Po mši svaté návrat domů , nebo je možno přespat v Orlovně ( sprchy , kuchyňka k dispozici )

Úterý 23.srpna

7,00 kostel Navštívení Panny Marie Lomnice , ranní chvály , požehnání na cestu

8.00 kaple svatých Cyrila a Metoděje Šerkovice , modlitba

9.30 kaple svaté Barbory Jamné , modlitba

10.30 kaple svatých Cyrila a Metoděje Rohozec , duchovní slovo

12.00 kaple svatých Cyrila a Metoděje Zhoř , Anděl Páně , denní modlitba , oběd

14.00 kaple svatých Cyrila a Metoděje Kunčina Ves , svatý růženec , občerstvení

16.00 kostel svatého Bartoloměje Dlouhá Lhota , duchovní slovo

18.00 kostel svatého Jiří Bořitov, mše svatá P.Tomáš Žižkovský , ukončení poutě druhého dne , nocleh v Orlovně

Středa 24.srpna

7.00 kostel svatého Jiří Bořitov ,ranní chvály , požehnání na cestu

Pouť pokračuje po trase Rájec-Jestřebí – Karolín – Petrovice

11.00 kostel Panny Marie Bolestné Sloup , spojení se s proudem z Vítochova a pokračování na Velehrad

Informace o národní pouti a všech trasách naleznete na adrese : www.poutnik-jan.cz

 

Na trase z Křeptova do Zhoře nás doprovází P.Ervín Jansa . Během dne je možno uskutečnit svátost smíření , nebo vést duchovní rozhovor s knězem .

Dopravu si zajišťuje každý účastník poutě individuálně. Ministranti jsou vítáni! Doprovodné vozidlo bude k dispozici.

Zájemci o nocleh se musí hlásit předem !

Informace a přihlášky na telefonu 604 385 170