Duchovní písně (CASIO 5, vznik 1998)

01 – Fanfára


 

02 – Novina z Betléma (079)


 

03 – Ó dítě mé roztomilé (037)


 

04 – Josef Blatný – Pastorale v lidovém tónu


 

05- Vzhůru vstaňte, bratři


 

06 – Josef Blatný – Pastorale


 

07 – Hvězda svítí nad Betlémem č. 213


 

08 – Josef Blatný – Preludium


 

09 – Sem, pastýři !


 

10 – Pochválen buď


 

11 – I. J. Pleyel – Menuet


 

12 – Nedělní chvalozpěv


 

13 – Vykupitel žije (034+035)


 

14 – Michelangelo Rossi – Allegro


 

15 – Zázrak (010)


 

16 – Es woll uns Gott genädig sein (109)


 

17 – Matka (091+104)


 

18 – Nebeští kavalérové (016)


 

19 – Ave verum corpus


 

20 – V. Říhovský – Preludium


 

21 – výplň 1. str. MC – vlastní tvorba


 

22 – Zázrak (010,instrumental)


 

25 – On zemřel za mě


 

26 – Ježíši Kriste, Pastýři náš


 

28 – Prosíme tě˛ proměň také nás


 

30 – Slyším, Spasitel jak volá (089)


 

31 – Já jsem si vyvoli za ochranu č. 824 (077)


 

33 – Přijď ó Duchu přesvatý č. 422 (016)


 

34 – Zdrávas Maria


 

35 – Svatý Bože, svatý Silný č. 315


 

36 – Ty mocný, silný, veliký č. 905 (095)


 

37 – Epilog – citace z Písma


 

Hraje a zpívá: Petr Vázler