Podporujeme kněze

Jak pulsujeme

V této době, kdy se nekonají kostelní sbírky, lze naší farnost finančně podpořit buď jako donátorství – kliknout na tlačítko „podpořit“ nebo lze přispět na účet farnosti: 1623618389/0800 variabilní symbol: 65765923

Takto lze farnost podpořit kdykoliv, nejen v této těžké situaci.

Děkuji

P. Zdeněk Chylík