Duchovní písně (CASIO 7, vznik 2000)

1 Svatý Svatý


 

2 Vánoční Píseň (ke sv. přijímání)


 

3 Pastorela


 

4 Vánoční prosba


 

5 V svaté době


 

6 Tichá noc – Duet


 

7 Ví jen Bůh


 

8 Citace z knihy Zjevení 3,5-6


 

9 Jdu do Boží země


 

10 Blíž k tobě Bože můj


 

11 Ježíše mám


 

12 Mariánská modlitba


 

14 Já jsem si vyvolil


 

15 Aleluja, církev zpívá


 

16 Z všech srdcí, která bila v prsou


 

17 Spoj nás, v jedno pane – Duet


 

 

19 Chvalte pána


 

20 Jsem v Boží armádě


 

Hraje a zpívá: Petr Vázler