Duchovní písně (CASIO 7, vznik 2000)

1 Svatý Svatý

2 Vánoční Píseň (ke sv. přijímání)

3 Pastorela

4 Vánoční prosba

5 V svaté době

6 Tichá noc – Duet

7 Ví jen Bůh

8 Citace z knihy Zjevení 3,5-6

9 Jdu do Boží země

10 Blíž k tobě Bože můj

11 Ježíše mám

12 Mariánská modlitba

14 Já jsem si vyvolil

15 Aleluja, církev zpívá

16 Z všech srdcí, která bila v prsou

17 Spoj nás, v jedno pane – Duet

19 Chvalte pána

20 Jsem v Boží armádě

 

Hraje a zpívá: Petr Vázler