Duchovní písně (CASIO 7-8, vznik 2000-2001)

1 Anděle Boží – Duet


2 Spoj nás v jedno Pane (Instrumental)


 

9 Poslal Bůh anděla


 

10 Vánoční ukolébavka


11 Aj, poslyšte lidi


 

13 Ó svatá dobo vánoční


14 Ave Maria


15 Prosba k Duchu svatému


16 Bárka – Duet


17 Ve skalním hrobě spal


18 Buď tobě sláva


20 Zdrávas hvězdo spanilá


21 Ty jsi chléb Živý


22 Pán ježíš laská je


24 Svorní jsme


25 Na kolena padejme


26 Pán ježíš laská je (Instrumental)


27 Tichounce se večer sklání – Duet


28 Díky za tvůj Kříž


29 Maria pomoz přišel čas


30 Slovo na konec


31 Pomoz mi můj pane


 

 

Hraje a zpívá: Petr Vázler