Duchovní písně (CASIO 6, vznik 1999)

 

01 – Spanilé s nebe pacholátko (079)


 

02 – Pospěšte sem, pacholátka


 

03 – Poslechněte národové


 

04 – Ejhle, chasa naša (023+116)


 

05 – Robert Führer – Pastorale No.4 (023)


 

06 – Zpívej haleluja Pánu (010)


 

07 – Velikonoční


 

08 – Modlitba za vlast


 

10 – J.V.Sládek – V náruči Boží


 

11 – Jsme děti Tvé (034)


 

12 – Hledám, kde bydlíš, Pane č. 726 (035)


 

14 – Maria bez nápadných divů (090+091+088+104)


 

15 – Velebena budiž bez ustání (CMK)


 

16 – Preludium


 

17 – Jsme děti Tvé (instrumental)


 

18 – Mír na zemi daruj nám


 

20 – Buďte bdělí č.519 (071)


 

22 – Buď zdráva panen koruno č. 818 (020)


 

25 – A.Vivaldi+W.F.Bach – Volná věta z Koncertu d-moll


 

26 – S Bohem má radosti (078)


 

27 – Já zazpívat chci lidem (114+118)


 

28 – Pod ochranu Tvou se utíkáme (035)


 

29 – P.Ant.Láník – Svatý + Doslov (Jan 4,23-24)


 

 

Hraje a zpívá: Petr Vázler