Duchovní písně (YAMAHA 2, vznik 2003)

01 – Sláva na výsostech Bohu – P.V.


 

02 – Vesele všichni zazpívejme – P.V.


 

03 – Vítej nám, večere (duet) – P.V.


 

04 – Divné narození (duet) – P.V.


 

06 – Madona (duet) – P.V.


 

07 – Bůh je míru zdroj a dárce (duet) – P.V.


 

08 – Těžký Tvůj kříž – P.V.


 

10 – Nedělní chvalozpěv (duet) – P.V.


 

11 – Vejdi do mého srdce – P.V.


 

12 – Hymna Mariánského kněžského hnutí – P.V.


 

13 – Příteli všech dětí (duet) – P.V.


 

14 – Dnes v srdci radost mám (duet) – P.V.


 

15 – Bože náš (LARGO) – Ant. Dvořák – P.V.


 

16 – Slovo na konec – P.V.


 

 

Hraje a zpívá: Petr Vázler