Pořad Bohoslužeb

V Neděli pan farář pravidelně zpovídá ve zpovědnici, stači zajít ke zpovědnici (půl hodiny před mši)

Ve všední den když je sv. mše (půl hodiny před mší) mužete jít ke sv. zpovědi, stačí zajít za panem farářem do sakristie.

 

Den – Datum svátek Hodina

Bohoslužby

Pondělí –  2.8.
Úterý –    3.8.
19:00

Za farníky

Středa –   4.8.

Sv. Jana Marie Vianneye, kněze

Čtvrtek – 5.8.

Posvěcení římské baziliky Panny Marie

19:00

Za rodinu Ročkovu, Bukalovu, Řádkovu a Šípovu

Pátek –    6.8.

Svátek Proměnění Páně

Sobota –  7.8.

Sv. Kajetána, kněze

Neděle – 8.8.

19. mezidobí

8:30

Za Helenu Ondrovu, rodinu Ondrovu, Juračkovu, rodiny Koubkovy a duše v oč.

 

zde si můžete vybrat online mši z různých míst