Pořad Bohoslužeb

V Neděli pan farář pravidelně zpovídá ve zpovědnici, stači zajít ke zpovědnici (půl hodiny před mši)

Ve všední den když je sv. mše (půl hodiny před mší) mužete jít ke sv. zpovědi, stačí zajít za panem farářem do sakristie.

 

Den – Datum svátek Hodina

Bohoslužby

Pondělí – 24.1.

Sv. Františka Saleského, b. a uč.C.

Úterý –    25.1.

Svátek Obrácení sv. Pavla, ap.

17:00

Za Marii Koštovalovu a Květoslavu Dvořákovu

Středa –  26.1.

Sv. Timoteje a Tita, biskupů

Čtvrtek – 27.1.

Sv. Anděly Mericiové, panny

17:00 Za farníky
Pátek –    28.1.

Sv. Tomáše Akvinského, kněze a uč.C.

Sobota –   29.1.
Neděle –   30.1.

4. v mezidobí

8:30

Za rodiny Mitášovu, Švestkovu a přízeň

 

zde si můžete vybrat online mši z různých míst