Pořad Bohoslužeb

Od 9.5. budou mše sv. slouženy také i v neděli!!!! – za dodržení daných hygienických pravidel.

V Neděli pan farář pravidelně zpovídá ve zpovědnici, stači zajít ke zpovědnici (půl hodiny před mši)

Ve všední den když je sv. mše (půl hodiny před mší) mužete jít ke sv. zpovědi, stačí zajít za panem farářem do sakristie.

 

Den – Datum svátek Hodina

Bohoslužby

Pondělí – 3.5.

Svátek sv. Filipa a Jakuba, ap.

Úterý – 4.5.
19:00

Za rodinu Patlokovu, Mitášovu, Bednářovu a Josefa Sedláře

Středa – 5.5.
Čtvrtek – 6.5.

Sv. Jana Sarkandra, kněze a muč.

19:00

Za farníky

Pátek – 7.5.
Sobota – 8.5.

Panny Marie, Prostřednice všech milostí

Neděle – 9.5.

6.velikonoční

8:30

Za rodiče Mitášovy, Švestkovy a přízeň