Pořad Bohoslužeb

Ve všední den když je sv. mše (půl hodiny před mší) mužete jít ke sv. zpovědi, stačí zajít za panem farářem do sakristie.

V Neděli pan farář pravidelně už zpovídá ve zpovědnici, stači už zajít ke zpovědnici (půl hodiny před mši)

Den – Datum svátek Hodina

Bohoslužby

Pondělí – 10.8.

Svátek sv. Vavřince, jáhna a muč.

Úterý – 11.8.

Sv.Kláry, panny

19:00

Za Antonína a Marii Brázdovy

Středa – 12.8. 19:00 Za farníky
Čtvrtek – 13.8.
Pátek – 14.8.

Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a muč.

Sobota – 15.8.

Slavnost NANEBEVZETÍ

PANNY MARIE

Neděle – 16.8.
20. v mezidobí 8:30

Za rodiče Schubertovy, Čadílkovy, bratra Miroslava, vnuka Vladimíra a duše v oč.