Odpustky pro duše v očistci

Odpustky pro duše v očistci:
Dnes odpoledne a zitra po celý den je možno pri návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné
odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce)
je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky,
přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v
duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 

V tomto roce (2021) je možno získat až do 30. Listopadu